شرایط اعطای تسهیلات

 • اعطای تسهیلات در حوزه املاک اداری یا تجاری (سند اداری یا ملکیت و سرقفلی تجاری واقع در تهران)
 • میزان تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال
 • ارائه مدارک مثبته خرید ملک اداری یا تجاری. چک تسهیلات در وجه فروشنده ملک اداری تجاری صادر می گردد.
 • وثیقه مورد پذیرش برای کلیه املاک تجاری و برای آن دسته از املاک اداری که فاقد سند و پایانکار تفکیکی هستند، الزاماً ملک مسکونی می باشد.
 • مدت پرداخت اقساط حداکثر ۳۶ ماه و بصورت چک
 • سن متقاضی و ضامن حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۷۰ سال (با احتساب مدت قرارداد)
 • در اعتبارسنجی، متقاضی و ضامن باید فاقد چک برگشتی یا اقساط معوق باشند
 • هزینه کارشناسی و ترهین وثیقه ملکی بر عهده خریدار است.
 • صدور بیمه نامه حوادث و آتش سوزی برای وثیقه به ذینفعی شرکت لیزینگ در طول مدت تسهیلات.
 • کلیه چک ها باید صیاد، تایپی و بدون قلم خوردگی باشد. چک های جدید در سامانه پیچک ثبت و رسید آنها ارائه گردد.
 • چک ها در وجه شرکت واسپاری سپهر صادرات بابت کد ملی ….”کدملی متقاضی”…. به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴ صادر گردد.

تضامین

 • تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیارد ریال: یک ضامن معتبر +ترهین سند ملکی ، خودرو

الف ) اخذ یک فقره چک ضمانت از متقاضی و ضامنین

 • تسهیلات از ۳۰ میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد ریال: دو ضامن معتبر + ترهین سند ملکی ، خودرو

الف ) اخذ یک فقره چک ضمانت از متقاضی و ضامنین

نوع مدرکمدارک (متقاضی و ضامنین)
هویتیکپی برابر اصل  کلیه صفحات شناسنامه

کپی برابر اصل پشت و رو کارت ملی جدید یا رسید ثبت نام کارت ملی

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری محل سکونت

فرم احراز هویت از سامانه ثنا

گواهی امضای محضری

سخا

شغلیکارمندکپی آخرین فیش حقوقی مهر شده + سابقه بیمه تامین اجتماعی

کپی حکم کارگزینی یا اصل گواهی اشتغال به کار خطاب به واسپاری سپهر صادرات

مشاغل آزادکپی برابر اصل جواز کسب یا پروانه فعالیت

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه از محل فعالیت

تمکن مالیپرینت معدل موجودی یک سال اخیر با تایید و مهر بانک

پرینت حساب سه ماه اخیر با تایید و مهر بانک

پرینت حساب جاری مرتبط با چک های صادره با تایید و مهر بانک

سایرمدارک مربوط به ملک اداری یا تجاری مورد نظر جهت خرید (مبایعه نامه، کپی سند، پایانکار،…)

مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر جهت ترهین (کپی سند، پایانکار،…)