فاطمه کندوانی به عنوان سرپرست جدید مدیریت مالی – اقتصادی شرکت واسپاری سپهر صادرات منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واسپاری سپهر صادرات، حامد کارگر سامانی، مدیر عامل این شرکت، طی حکمی فاطمه کندوانی را به واسطه بیش از یک دهه تجربه و فعالیت وی در حوزه مالی و اقتصادی، به عنوان سرپرست مدیریت مالی – اقتصادی شرکت واسپاری سپهر صادرات معرفی کرد.

در حکم وی ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان، بر تمرکز بر سازماندهی دقیق واحد مالی و استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت های سرمایه انسانی سازمان، مدیریت صحیح جریان وجوه نقد سازمان با هدف بهره گیری بهتر و افزایش بهره وری از منابع، تقویت ابزارهای کنترلی و افزایش شفافیت در فرآیندهای سازمانی و سایر اهم موارد این حوزه تاکید شده است.