صنعت لیزینگ به مثابه یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه ها شیوع پیدا کرده و توان مالی موسسات حقوقی و اشخاص را برای سرمایه گذاری فزونی می بخشد. گستره آن شامل کالاها و لوازم مصرفی شخصی ، خودروهای سبک داخلی و خارجی ، تجهیزات پزشکی حمل و نقل زمینی ، هوایی و دریایی ، نجهیزات و ماشین آلات راه سازی و ماشین آلات کشاورزی ، صنعت راه آهن و مترو ، پروژه های بزرگ نیروگاهی و دکل های حفاری نفت و سیستم های مدرن آبیاری ، تسهیلات سفر داخلی و خارجی ، تجهیزات فرآوری مواد غذایی ، ساخت و ساز پروژه های بزرگ صنعتی و غیره است و از این مکانیزم تخصصی اعتباری برای سرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه های مطروحه بهره می گیرند .

لیزینگ سرمایه لازم برای انجام سرمایه گذاری ها را با نرخ معقول فراهم می کند و با تامین منابع مالی و اعتباری ضروری و شتاب به فعالیت های تولیدی و خدماتی ، مشکل اصلی فرایند های تولید را که همان کمیت و کیفیت سرمایه است به نحو موثری تقلیل داده و زمینه رشد فعالیت های اقتصادی به نحو بهتری نشان می دهد .

از طرف دیگر، انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالا امکان پذیر است. لذا هزینه های تامین مالی این شرکت ها افزایش یافته است. این در حالی است که با وجود مشکلات فوق، صنعت لیزینگ در ایران رو به رشد است.قراردادهای فروش و اجاره مجدد برای تامین سرمایه در گردش در حال افزایش است. علاوه بر این، تقاضای بخش های پزشکی و خدماتی پایدار است. از طرفی سیاست انقباضی و شرایط اقتصادی تقاضا برای تسهیلات لیزینگ را افزایش داده است.علیرغم روند صعودی لیزینگ در دنیا لیزینگ در ایران با کاهش محسوسی نسبت به سال ۸۴و ۸۵ مواجه بوده است. برای اینکه صنعت لیزینگ در ایران نیز همپای تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه از یک سو و همچنین هماهنگ و نزدیک به مؤسسات لیزینگ بین المللی ادامه فعالیت دهد، ضروری است اقدامات اساسی در این حوزه رخ دهد. شرکت لیزینگ بانک صادرات ایران با هدف ارائه تسهیلات در زمینه خرید و فروش کالاهای منقول و غیر منقول و به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه لیزینگ و فروش کالاها و خدمات تآمین مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل خواهدشد.