آدرس: تهران، خیابان شهید باهنر(نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، نبش کوچه پونک، پلاک ۱۳۲

کد پستی: ۱۹۳۶۹۷۴۸۱۱

 

واحد لیزینگ

تلفن : ۲۶۱۱۵۸۰۳ –  ۲۶۱۱۵۸۰۲       فکس: ۲۲۸۱۳۰۳۷

 

واحد مالی

تلفن: ۲۶۱۱۶۳۶۹ – ۲۶۱۱۵۳۱۳

 

واحد وصول مطالبات

تلفن: ۲۲۸۱۳۰۳۶ – ۲۲۸۱۳۰۳۸ – ۲۲۸۳۹۷۵۹

 

 

[google_maps id=”1513″]