شرایط اعطای تسهیلات
 • خودرو با عمر حداکثر ۱۰ سال و کارکرد کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰ کیلومتر
 • خودروهای چینی با عمر حداکثر ۸ سال و کارکرد کمتر از ۸۰۰،۰۰۰ کیلومتر
 • میزان تسهیلات حداکثر ۵۰% ارزش کارشناسی خودرو تا سقف ۲۵ میلیارد ریال
 • مدت پرداخت اقساط حداکثر ۳۶ ماه و بصورت چک
 • سن متقاضی و ضامن حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۷۰ سال (با احتساب مدت قرارداد)
 • در اعتبارسنجی، متقاضی و ضامن باید فاقد چک برگشتی یا اقساط معوق باشند
 • هزینه کارشناسی و نقل و انتقال خودرو بر عهده خریدار است
 • اسناد خودرو تا تسویه حساب کامل اقساط ، در رهن و نزد شرکت لیزینگ خواهد بودو
 • صدور بیمه نامه بدنه به ذینفعی شرکت لیزینگ در طول مدت اقساط
 • کلیه چک ها باید صیاد، تایپی و بدون قلم خوردگی باشد. چک های جدید در سامانه پیچک ثبت و رسید آنها ارائه گردد.
 • چک ها در وجه شرکت واسپاری سپهر صادرات بابت کد ملی ….”کدملی متقاضی”…. به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴ صادر گردد.
 • متقاضی حتماًباید گواهینامه پایه یک داشته باشد، در غیر اینصورت یک نفر دارنده گواهینامه پایه یک به عنوان راننده معرفی کند.
 • تا زمان تسویه کامل تسهیلات، اجازه خروج از کشور ( کاپوتاژ) داده نمی شود.
 • در صورتی که متقاضی در مدت ۷ روز نسبت به تکمیل مدارک خودرو و ضامنین اقدام نکند ، پرونده متوقف و انصراف تلقی می شود و چنانچه پس از گذشت ۱۰ روز نسبت به دریافت مدارک اقدام نکند ، کلیه مدارک و مستندات متقاضی و ضامنین امحا خواهد شدو

تضامین

تسهیلات از ۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد ریال : دو ضامن معتبر

الف)اخذ یک فقره چک ضمانت  از متقاضی

ب)اخذ دو فقره چک ضمانت  از ضامنین

نوع محصول

حداکثر مدت پرداخت(ماه)حداکثر عمر

خودرو (سال)

درصد تسهیلاتحداکثر مبلغ تسهیلات

(میلیون تومان)

تعداد ضامن

تعداد

چک تضمین

کامیونت

۳۶۵۵۰%۲۰۰۰۱

۵۰۰

۱۳

۱،۵۰۰

۲۵
۷۴۰%

۲۰۰

۰

۱

۵۰۰۱

۳

۱،۵۰۰۲

۵

کامیون

۳۶۱۰۵۰%۳۰۰۰۱

۱،۵۰۰

۱۳

۲،۵۰۰

۲

۵

کشنده۳۶۱۰۵۰%۲،۵۰۰۲

۵

۳۰%۲،۵۰۰۲

۵

 * تبصره۱ : در صورتیکه متقاضی فاقد مدارک شغلی باشد، حداقل یکی از ضامنین الزاما باید دارای مدارک شغلی باشند

* تبصره۲ : در صورتیکه متقاضی فاقد چک باشد، ارائه یک ضامن اضافه دارای چک الزامیست

نوع مدرکمدارک (متقاضی و ضامنین)
هویتیکپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه

کپی  برابر اصل  پشت و رو کارت ملی جدید یا رسید ثبت نام کارت ملی

کپی  برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری محل سکونت با اعتبار حداقل ۴ ماه

فرم احراز هویت از سامانه ثنا

گواهی امضای محضری

شغلیکارمندکپی آخرین فیش حقوقی مهر شده + لیست سوابق بیمه

کپی حکم کارگزینی یا اصل گواهی اشتغال به کار خطاب به واسپاری سپهر صادرات

مشاغل آزادکپی  برابر اصل جواز کسب یا پروانه فعالیت

کپی  برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه از محل فعالیت با اعتبار حداقل ۴ ماه

کپی  برابر اصل  گواهینامه پایه یکم

کپی کارت هوشمند و کارت سلامت

لیست بارنامه ۳ ماه آخر (راننده)

تمکن مالی پرینت حساب سه ماه اخیر با تایید و مهر بانک

پرینت حساب جاری مرتبط با چک های صادره با تایید و مهر بانک

۷۰%جمع بستانکاری ۳ ماهه حساب ، مبلغ قسط را پوشش دهد