شرایط اعطای تسهیلات

 • خودروهای خارجی با عمر حداکثر ۱۰ سال و کارکرد حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
 • خودروهای داخلی با عمر حداکثر ۷ سال و کارکرد حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
 • میزان تسهیلات حداکثر ۵۰% ارزش کارشناسی خودرو تا سقف ۱۵ میلیارد ریال
 • مدت پرداخت اقساط حداکثر ۳۶ ماه و بصورت چک
 • سن متقاضی و ضامن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۷۰ سال ، با احتساب مدت قرارداد
 • در اعتبارسنجی، متقاضی و ضامن باید فاقد چک برگشتی یا اقساط معوق باشند
 • هزینه کارشناسی و ترهین خودرو بر عهده خریدار است
 • اسناد خودرو تا تسویه حساب کامل اقساط، در رهن و نزد شرکت لیزینگ خواهد بود
 • صدور بیمه نامه بدنه به ذینفعی شرکت لیزینگ در طول مدت اقساط
 • کلیه چک ها باید صیاد، تایپی و بدون قلم خوردگی باشد. چک های جدید در سامانه پیچک ثبت و رسید آنها ارائه گردد.
 • چک ها در وجه شرکت واسپاری سپهر صادرات بابت “تسهیلات و تعهدات” به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴ صادر گردد.
 • تا زمان تسویه کامل تسهیلات ، اجازه خروج از کشور (کاپوتاژ) داده نمی شود.
 • در صورتی که متقاضی در مدت ۷ روز نسبت به تکمیل مدارک خودرو و ضامنین اقدام نکند، پرونده متوقف و انصراف تلقی می‌شود و چنانجه پس از گذشت ۱۰ روز نسبت به دریافت مدارک خود اقدام نکند، کلیه مدارک و مستندات متقاضی و ضامنین  امحا خواهد شد.

تضامین

 • تسهیلات تا سقف ۳ میلیارد ریال: بدون ضامن

الف) اخذ یک فقره چک ضمانت معادل ۱۵۰% اصل و فرع تسهیلات از متقاضی

ب) ترهین سند خودرو در راهور

 •   تسهیلات از ۲ میلیارد تا ۵ میلیارد ریال: یک ضامن معتبر

الف ) اخذ یک فقره چک ضمانت معادل ۱۵۰% اصل و فرع تسهیلات از متقاضی

ب) اخذ یک فقره چک ضمانت معادل ۱۵۰% اصل و فرع تسهیلات از ضامن

ج) ترهین سند خودرو در راهور

 • تسهیلات از ۵ میلیارد تا ۱۵ میلیارد ریال: دو ضامن معتبر

الف ) اخذ یک فقره چک ضمانت معادل ۱۵۰% اصل و فرع تسهیلات از متقاضی

ب) اخذ یک فقره چک ضمانت معادل ۱۵۰% اصل و فرع تسهیلات از هر یک از ضامنین

ج) ترهین سند خودرو در راهور

* تبصره۱ : در صورتیکه متقاضی فاقد مدارک شغلی باشد، حداقل یکی از ضامنین الزاما باید دارای مدارک شغلی باشند

* تبصره۲ : در صورتیکه متقاضی فاقد چک باشد، ارائه یک ضامن که دارای چک باشد، الزامیست

 

نوع مدرک

مدارک (متقاضی و ضامنین)

هویتی

کپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه

کپی برابر اصل پشت و رو کارت ملی جدید یا رسید ثبت نام کارت ملی

 کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری محل سکونت با اعتبار حداقل ۴ ماه

فرم احراز هویت از سامانه ثنا

گواهی امضای محضری خطاب به واسپاری سپهر صادرات

شغلی

کارمند

کپی آخرین فیش حقوقی مهر شده + لیست سوابق بیمه

کپی حکم کارگزینی یا اصل گواهی اشتغال به کار خطاب به واسپاری سپهر صادرات

مشاغل آزاد

کپی برابر اصل جواز کسب یا پروانه فعالیت

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه از محل فعالیت با اعتبار حداقل ۴ ماه

تمکن مالی

پرینت حساب سه ماه اخیر با تایید و مهر بانک

پرینت حساب جاری مرتبط با چک های صادره با تایید و مهر بانک

۷۰%  جمع بستانکاری ۳ ماهه حساب ، مبلغ قسط را پوشش دهد