توضیحات مهم :

 • موضوع مزایده : فروش ۱۲واحد تجاری (مغازه )
 • سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان از پرداخت وجه بابت سپرده شرکت در مزایده معاف می باشند.
 • شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کامل شرایط و آیین نامه های مربوط به فروشنده می باشد.
 • بازدید ملک با هماهنگی قبلی میسر خواهد بود.
 • نحوه ارسال درخواست: هر پیشنهاد باید بصورت جداگانه و در یک پاکت دربسته حاوی فرم تکمیل شده درخواست شرکت در مزایده بصورت حضوری و یا پستی به نشانی تهران، خیابان شهید باهنر، جنب بانک صادرات شعبه جماران، نبش کوچه پونک، پلاک ۱۳۲، کدپستی ۱۹۳۶۹۷۴۷۹۹ به واحد پشتیبانی شرکت واسپاری سپهر صادرات تحویل و در قبال آن رسید دریافت گردد.
 • آخرین مهلت ارسال پاکت ها ساعت ۱۴:۰۰روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکت ها توسط اعضای کمیسیون معاملات شرکت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰در محل شرکت می باشد.
 • حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده قانونی وی در جلسه با ارائه اصل رسید پاکت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه مزایده نخواهد بود.
 • پیشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط مورد قبول نخواهد بود.
 • شرکت واسپاری سپهر صادرات در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی به نسبت متراژ مغازه ی انتخابی به عهده ی برنده مناقصه خواهد بود .
 • متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید واحد های تجاری با شماره تلفنهای ۲۶۱۱۵۵۷۸ و ۰۹۳۰۷۱۷۱۹۱۲ (همه روزه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ بجز پنجشنبه و جمعه) تماس حاصل فرمایند.
 • رعایت پروتکل های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک در جلسه مزایده الزامی می باشد .