مزایده فروش ملک واقع در خیابان فرشته

مزایده فروش ملک واقع در خیابان فرشته

شرکت واسپاری سپهر صادرات(سهامی خاص)یک باب ملک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید.

توضیحات

۱- موضوع مزایده : فروش ملک با کاربری مسکونی قابل تبدیل به اداری و تجاری
۲- هزینه تثبیت کاربری وضع موجود به اداری و تجاری توسط شرکت پرداخت شده است.
۳- سپرده شرکت در مزایده : متقاضیان از پرداخت وجه بابت سپرده شرکت در مزایده معاف می باشند.
۴- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کامل شرایط و آیین نامه های مربوط به فروشنده می باشد.
۵- بازدید ملک با هماهنگی قبلی میسر خواهد بود.
۶- نحوه ارسال درخواست : هر پیشنهاد باید بصورت جداگانه و در یک پاکت دربسته حاوی فرم تکمیل شده درخواست شرکت در مزایده به صورت حضوری و یا پستی به نشانی تهران، خیابان شهید باهنر، جنب بانک صادرات شعبه جماران، نبش کوچه پونک، پلاک ۱۳۲، کدپستی ۱۹۳۶۹۷۴۸۱۱ به مدیریت لیزینگ عمومی شرکت واسپاری سپهر صادرات تحویل و در قبال آن رسید دریافت گردد.
۷- آخرین مهلت ارسال پاکت ها تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ می باشد.
۸- تاریخ بازگشایی پاکت ها توسط کمیسیون معاملات روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت می باشد.
۹- حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده قانونی وی در جلسه با ارائه اصل رسید پاکت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه مزایده نخواهد بود.
۱۰- پیشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط مورد قبول نخواهد بود.
۱۱- هزینه آگهی و کارشناسی رسمی بر عهده برنده مزایده می باشد و بصورت جدا از قیمت فروش ملک دریافت می گردد.
۱۲- شرکت واسپاری سپهر صادرات در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
۱۳- متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۲۶۱۱۵۸۰۲ و ۲۶۱۱۵۸۰۳ (ساعت ۹ الی ۱۵) تماس حاصل فرمایند.

/ دسته‌بندی نشده