​گزارش عملکرد دستگاههای خودپرداز بانک صادرات ایران طی آبان ماه بیانگر٩۶ درصد خدمات دهی موفق و مطلوب به هموطنان است. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک...