حضور صمیمانه ی مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در جمع کارکنان شرکت واسپاری سپهر صادرات

حضور صمیمانه ی مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در جمع کارکنان شرکت واسپاری سپهر صادرات

ظهر روز دوشنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه، دکتر وکیلی، مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات به اتفاق دکتر رفیع آبادی، مدیر حقوقی گروه در جمع مدیران و کارکنان شرکت واسپاری سپهر صادرات حضور یافتند.

ایشان در این نشست صمیمانه، ضمن اعلام این نکته که شرکت واسپاری سپهر صادرات، نخستین گزینه ی بازدید از زمان قبول مسئولیت مدیریت گروه بوده، طی سخنانی به تصویر چشم اندازها و نیز بیان انتظارات خود از کارگزاران شرکت واسپاری پرداختند و ضمن قدردانی از موفقیت های حاصل شده، حمایت همه جانبه ی خود و سایر مدیران گروه را در جهت تحقق برنامه های شرکت واسپاری اعلام نمودند.

گفتنی است که در این جلسه دکتر سامانی، مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات و سایر مدیران و کارکنان شرکت ضمن تشکر از حضور مشفقانه ی مدیرعامل گروه، یک به یک انتصاب ایشان را تهنیت گفتند و برای شان آرزوی موفقیت کردند.

در طول این بازدید نشست کاری جداگانه ای با حضور دکتر وکیلی و مدیران عالی شرکت برگزار و در طی آن برنامه های شرکت موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

/ اخبار, اخبار داخلی